کشف وضبط مقداری گوشت حیوان وحشی در فرودگاه شهر ستان قشم

این ماموریت با همکاری پلیس فرودگاه قشم و اداره محیط زیست شهرستان انجام شد

شاهمراد جعفری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهرستان قشم از دستگیری یک متخلف در فرودگاه قشم خبرداد.
وی افزود:
آن متخلف قصد خارج کردن مقداری گوشت مشکوک از طریق فرودگاه قشم به مقصد دبی را داشت که توسط پلیس فرودگاه متوقف گردید وپس از بررسی کارشناسان محیط زیست شهرستان معلوم گردید که گوشت کشف شده متعلق به حیوان وحشی می باشد .پرونده آن متخلف به مقامات قضایی شهرستان ارجاع شد.