کشف وضبط یک قبضه سلاح شکاری در بندرخمیر

این ماموریت با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان خمیر با موفقیت انجام شد قاسمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر از کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی غیرمجاز دست ساز در آن شهرستان خبرداد. وی در این ماموریت از پلیس اطلاعات شهرستان خمیر قدردانی کرد .

این ماموریت با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان خمیر با موفقیت انجام شد
قاسمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر از کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی غیرمجاز دست ساز در آن شهرستان خبرداد.
وی در این ماموریت از پلیس اطلاعات شهرستان خمیر قدردانی کرد .