کشف و ضبط گوشت حیوان وحشی از متخلف در فرودگاه قشم

شاهمراد جعفری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قشم از کشف و ضبط گوشت حیوان وحشی از یک نفر متخلف توسط پلیس  فرودگاه شهرستان قشم  خبرداد، آن متخلف  قصد انتقال گوشت حیوان وحشی  به خارج از کشور( دبی ) را داشت . وی افزود: در ادامه جهت تشخیص گوشت حیوان وحشی توسط […]

شاهمراد جعفری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قشم از کشف و ضبط گوشت حیوان وحشی از یک نفر متخلف توسط پلیس  فرودگاه شهرستان قشم  خبرداد، آن متخلف  قصد انتقال گوشت حیوان وحشی  به خارج از کشور( دبی ) را داشت .
وی افزود:
در ادامه جهت تشخیص گوشت حیوان وحشی توسط پلیس فرودگاه به اداره حفاظت محیط زیست قشم ارسال شد ،  ضمن بازدید و بررسی صورت گرفته مشخص شد که گوشت مکشوفه متعلق به حیوان وحشی می باشد، این  پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به دادسرای عمومی قشم منتقل شد.