کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در شهرستان خمیر

حجت قاسمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر با بیان اینکه : یک قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی ۵ تیر از نوع خفیف غیر مجاز از یک نفر شکارچی غیر مجاز در حین شروع به شکار، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیرکشف وضبط شد ، متخلف متواری گردیده است و […]

حجت قاسمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر با بیان اینکه :
یک قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی ۵ تیر از نوع خفیف غیر مجاز از یک نفر شکارچی غیر مجاز در حین شروع به شکار، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیرکشف وضبط شد ، متخلف متواری گردیده است و تلاش برای شناسایی  همچنان ادامه دارد.