کشف و ضبط یک قیضه سلاح غیرمجاز دست ساز در حاشیه منطقه حفاظت شده کشار

حجت قاسمی رئیس اداره  و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر از کشف و ضبط یک قبضه سلاح ساچمه زنی غیرمجاز دست ساز به همراه پنج عدد فشنگ در حاشبه منطقه حفاظت شده کشار خبر داد. این محموله بصورت حرفه ای جاسازی شده بود .

حجت قاسمی رئیس اداره  و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر از کشف و ضبط یک قبضه سلاح ساچمه زنی غیرمجاز دست ساز به همراه پنج عدد فشنگ در حاشبه منطقه حفاظت شده کشار خبر داد. این محموله بصورت حرفه ای جاسازی شده بود .