کشف و ضبط ۶ قطعه پرندگان مشمول سایتیس درشهرستان بستک

دهقانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک ازکشف و ضبط ۶ قطعه پرندگان مشمول سایتیس در آن شهرستان خبرداد. وی افزود: با همکاری و تعامل اداره محیط زیست بستک و پاسگاه نیروی انتظامی مهران بستک از یک خودرو ۳۲  قطعه پرنده کشف و ضبط گردید. که در بین آنها ۲ قطعه کاسکو و ۴ […]

دهقانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستک ازکشف و ضبط ۶ قطعه پرندگان مشمول سایتیس در آن شهرستان خبرداد.
وی افزود:
با همکاری و تعامل اداره محیط زیست بستک و پاسگاه نیروی انتظامی مهران بستک از یک خودرو ۳۲  قطعه پرنده کشف و ضبط گردید.
که در بین آنها ۲ قطعه کاسکو و ۴ قطعه گرین چیک که از پرنده گان مشمول کنوانسیون سایتیس می باشند مشاهده و ضبط گردید در این ماموریت  ضمن هماهنگی با کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان پرونده در دست بررسی و پیگیری قانونی می باشد

در این گزارش خبری دهقانی رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بستک از دهقان فرمانده انتظامی شهرستان بستک در خصوص همکاری و تعامل با یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قدردانی کرد .