کشف یک راس بره میش وحشی در شهرستان میناب

این ماموریت با همکاری پاسگاه دریابانی کلاهی با موفقیت انجام شد

مختار بذرافشان فرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهرستان میناب از دستگیری متخلف زنده گیری حیوانات وحشی در آن شهرستان خبرداد.
وی افزود:
در این ماموریت  یک راس بره میش وحشی کشف شد . این ماموریت با همکاری یگان حفاظت محیط زیست میناب و پاسگاه دریابانی کلاهی انجام شد و پرونده به مقامات فضایی ارجاع شد.این پرونده دارای چندین متخلف بوده که تنها بک نفردستگیرشده است وتلاش برای دستگبری متخلفین دیگر ادامه دارد.
در این گزارش فرمانده یگان حفاظت محیطزیست میناب از همکاری پاسگاه دریابانی کلاهی تقدیروتشکر کرد.