کلنگ زنی زمین کشتی ساحلی و بومی محلی در روستای آشکارا شهرستان حاجی آباد

کلنگ زنی زمین کشتی ساحلی و بومی محلی در روستای آشکارا از توابع شهرستان حاجی آباد به همت شورای دهستان آشکارا زمینی به متراژ دو هزار متر در اختیار هیئت کشتی استان جهت احداث زمین کشتی ساحلی و بومی محلی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه اهدا شد آقایان حسین مینا رئیس هیئت کشتی استان هرمزگان، […]

کلنگ زنی زمین کشتی ساحلی و بومی محلی در روستای آشکارا از توابع شهرستان حاجی آباد

به همت شورای دهستان آشکارا زمینی به متراژ دو هزار متر در اختیار هیئت کشتی استان جهت احداث زمین کشتی ساحلی و بومی محلی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه اهدا شد

آقایان حسین مینا رئیس هیئت کشتی استان هرمزگان، رحمان قراگزلو رئیس کمیته کشتی فرنگی استان هرمزگان ،عقیل سالاری دهیار روستای آشکارا و علیرضا بلوچ عضو شورای دهستان آشکارا از توابع شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان کلنگ این زمین را زدند

خبر: علی قراگزلو