کلیپ الحاق تجهیزات راهبردی بندر شهید رجایی توسط شرکت پدید آوران امید پارس

الحاق تجهیزات راهبردی بندر شهید رجایی توسط شرکت پدید آوران امید پارس برای دیدن ویدئو  کلیک کنید   کاری از ایمان مطهری

الحاق تجهیزات راهبردی بندر شهید رجایی توسط شرکت پدید آوران امید پارس

برای دیدن ویدئو  کلیک کنید

 

کاری از ایمان مطهری