کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استانداری هرمزگان برگزار شد

، معاون نظارت وپایش محیط زیست هرمزگان از بررسی ۹ طرح در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک خبرداد. کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست دکتر مدرس معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان وبه دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و سایر اعضای این کمسیون دراستانداری هرمزگان برگزارشد. در این کمیسیون ۹ طرح مورد […]

، معاون نظارت وپایش محیط زیست هرمزگان از بررسی ۹ طرح در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک خبرداد.
کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست دکتر مدرس معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان وبه دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و سایر اعضای این کمسیون دراستانداری هرمزگان برگزارشد.
در این کمیسیون ۹ طرح مورد بررسی قرا رگرفت، گه از جمله می توان به سه طرح قطعات بتنی ، دو طرح پرورش میگو( طرح پرورش میگو شرکت تعاونی مردمی و طرح پرورش میگو خصوصی )  ،  طرح مرغداری و طرح تولید هیدروکربن های سبک وسنگین ازمیعانات گازی اشاره کرد.
در این کمیسیون بابرخی از طرح ها که با ضوابط قانونی مغایرت داشت است مخالفت و دیگر طرح ها مورد بررسی بیشتر قرارگرفت .
گفتنی است :
قانون هوای پاک  دارای ۳۴ ماده می باشد . در ماده ۱۱ قانون هوای پاک، در هراستان کمسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار به ریاست کمسیون با انتخاب ایشان  و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان رئیس دبیرخانه آن کمیسیون، مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان ، مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان، رئیس جهادکشاورزی استان ، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می گردد.