مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست:

گام های جدی صندوق ملی محیط زیست برای هوای پاک/ ارائه تسهیلات تعویض ۶۵۰ دستگاه تاکسی و احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست گفت: تسهیلات لازم برای تعویض 650 دستگاه تاکسی و احداث 17 نیروگاه خورشیدی از محل صندوق ملی محیط زیست پرداخت می شود.

سجاد انجم شعاع، مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به اقدامات این مجموعه در خصوص قانون هوای پاک، بیان داشت: تسهیلات لازم برای تعویض ۶۵۰ دستگاه تاکسی و احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی از محل صندوق ملی محیط زیست پرداخت می شود.

وی افزود: برای اولین بار در کشور در حوزه قانون هوای پاک در دولت سیزدهم اعتبارات ماده ۳۳ قانون هوای پاک به صندوق ملی محیط زیست واریز شد و امسال صندوق اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی را برای ارائه تسهیلات از این محل جهت تعویض تاکسی های فرسوده و توسعه نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر پرداخت کرده است.

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به حدود ۶۵۰ تاکسی در سال گذشته تصویب شد و صندوق در فاز اول آن برای ۴۹ تاکسی با همکاری شهرداری تبریز تسهیلات پرداخت کرد و در نظر داریم که تسهیلات مورد نیاز هزار دستگاه تاکسی در شهر اصفهان نیز در فاز بعدی تامین شود.

او با تاکید بر اینکه شهرهای قم و اراک در نوبت بعدی پرداخت تسهیلات تاکسی های فرسوده قرار دارند، ادامه داد: همچنین تسهیلات مورد نیاز برای راه اندازی ۱۷ نیروگاه تجدیدپذیر در اصفهان نیز مصوب شده است و شهرهای شیراز و تهران نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

انجم شعاع گفت: منابعی نزدیک به هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل این قانون باید باید به صندوق واریز می شد اما متاسفانه این رقم به وزارت کشور پرداخت شده است و امیدواریم در سال آینده علی رغم اینکه بودجه صندوق در این خصوص افزایش یابد بلکه این رقم نیز به صندوق برگردد تا بتوانیم اقدامات موثرتری در خصوص هوای پاک انجام دهیم.