گرامیداشت روزجهانی تالاب ها در جزیره قشم

شاهمراد جعفری رئیس اداره محیطزیست قشم از برگرری برنامه های مختلف آن اداره درگرامیداشت روز جهانی تالاب ها خبرداد. وی افزود: باهمکاری خانه محیط زیست قشم با موضوع شعار جهانی تالاب ها مسابقه نقاشی برای دانش آموزان مدارس همجوار با مناطق تالابی ، برنامه پرنده نگری همایش پاکسازی موار سا حلی تالااب خورخوران بوده است […]

شاهمراد جعفری رئیس اداره محیطزیست قشم از برگرری برنامه های مختلف آن اداره درگرامیداشت روز جهانی تالاب ها خبرداد.
وی افزود:
باهمکاری خانه محیط زیست قشم با موضوع شعار جهانی تالاب ها مسابقه نقاشی برای دانش آموزان مدارس همجوار با مناطق تالابی ، برنامه پرنده نگری همایش پاکسازی موار سا حلی تالااب خورخوران بوده است همچتین در این ایام پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده حرای قشم افتتاج شد .