گرامیداشت روز درختکاری در منطقه خلیج فارس

با کاشت چند اصله درخت به صورت نمادین توسط مدیرو معاونین منطقه خلیج فارس روز درختکاری در این منطقه گرامی داشته شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ مراسم روز درختکاری با حضور مدیر، معاونین و جمعی از همکاران منطقه خلیج فارس در مرکز منطقه برگزار شد. در این مراسم حمیدرضاکیهان پور مدیر منطقه […]

با کاشت چند اصله درخت به صورت نمادین توسط مدیرو معاونین منطقه خلیج فارس روز درختکاری در این منطقه گرامی داشته شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ مراسم روز درختکاری با حضور مدیر، معاونین و جمعی از همکاران منطقه خلیج فارس در مرکز منطقه برگزار شد.

در این مراسم حمیدرضاکیهان پور مدیر منطقه خلیج فارس بر اهمیت گسترش فضای سبز و اشاعهی فرهنگ کاشت درخت تاکید کرد.

درادامه مدیرمنطقه افزود : امروز روز درختکاری است ما هم می توانیم با کاشتن یک درخت در زیباسازی و داشتن هوای سالم شهرمان سهیم باشیم.

یادآوری می شود ؛ درختان کاشت شده در منطقه خلیج فارس با توجه به اقلیم منطقه ،۲۰ اصله درخت سازگار و مثمر  از نوع نارنج ،کنکارپوس وبود.