گزارش تصویری از اجرای عموم نمایش ” غراب شیطان ” در تهران

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون نمایش “غراب شیطان” از تولیدات واحد نمایش حوزه هنری هرمزگان، از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۲ آذر ماه ۹۸ در تماشاخانه مهر حوزه هنری ، میزبان هنرمندان و علاقه مندان به هنرهای نمایشی است

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

گ۱۰گ۹گ۸گ۷گ۶گ۵گ۲گ۱گ۲ 1گ۳گ۴

نمایش “غراب شیطان” از تولیدات واحد نمایش حوزه هنری هرمزگان، از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۲ آذر ماه ۹۸ در تماشاخانه مهر حوزه هنری ، میزبان هنرمندان و علاقه مندان به هنرهای نمایشی است