گزارش ویدئویی برگزاری اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم ، فولاد در فولاد هرمزگان

اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم ، فولاد در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۹۸ به همت شرکت فولاد هرمزگان برگزار خواهد شد. جهت مشاهده گزارش ویدئویی اینجا کلیک کنید.

اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم ، فولاد در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۹۸ به همت شرکت فولاد هرمزگان برگزار خواهد شد. جهت مشاهده گزارش ویدئویی اینجا کلیک کنید.