گزارش ویدئویی پایگاه خبری صدای گامبرون ، معرفی و بیان مشکلات روستای رستاق در استان هرمزگان

جهت مشاهده گزارش ویدئویی پایگاه خبری صدای گامبرون از معرفی و بیان مشکلات روستای رستاق در استان هرمزگان اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش ویدئویی پایگاه خبری صدای گامبرون از معرفی و بیان مشکلات روستای رستاق در استان هرمزگان اینجا کلیک کنید.

102565287