یکسان سازی کوپلینگ ولوهای بین راهی منطقه خلیج فارس

مهندس ارشد واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه خلیج فارس گفت : در خرداد ماه سال جاری عملیات تعویض و یکسان سازی کوپلینگ ولوهای بین راهی خط ۲۶ اینچ بندرعباس/ رفسنجان و پاوریونیت های مراکز انتقال نفت در حوزه استحفاظی منطقه خلیج فارس و همچنین تست عملکردی آن بر روی ولوهای بین راهی […]

مهندس ارشد واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه خلیج فارس گفت : در خرداد ماه سال جاری عملیات تعویض و یکسان سازی کوپلینگ ولوهای بین راهی خط ۲۶ اینچ بندرعباس/ رفسنجان و پاوریونیت های مراکز انتقال نفت در حوزه استحفاظی منطقه خلیج فارس و همچنین تست عملکردی آن بر روی ولوهای بین راهی شماره یک و سه انجام شد.

نبی جهانداری خاطرنشان کرد : در زمان وقوع حوادث اضطراری پیش بینی نشده و بروز  نشتی و پارگی احتمالی بر روی خطوط لوله، واکنش سریع جهت بستن ولوهای بین راهی بسیار حائز اهمیت بوده و مانع از هدر رفت سرمایه های ملی و جلوگیری از وقوع حوادث جانی،  مالی و تبعات زیست محیطی احتمالی می شود.

وی مزیت اصلی یکسان سازی کوپلینگ ها را سهولت استفاده توسط کاربران و قابلیت اتصال تمامی پاوریونیت ها به تمامی ولوهای بین راهی و کاهش زمان تعمیرات عنوان کرد.

جهانداری افزود:  واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط لوله پیش از این اقدام و به منظور افزایش توان عملکردی واحد های عملیاتی و کاهش زمان مورد نیاز جهت باز و بسته نمودن ولوهای میان مسیری در مواقع نیاز به انجام تعمیرات، نسبت به تهیه ۴ دستگاه پاوریونیت جدید و تحویل به هریک از مراکز انتقال نفت منطقه و همچنین تنظیم فشار هیدرولیک دستگاهها اقدام کرده است.

وی در انتها ضمن تشکر از تمامی کارکنان پر تلاش و زحمت کش واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط لوله،  از همراهی صمیمانه واحدهای ترابری، تدارکات کالا و روابط عمومی در انجام این فعالیت قدردانی نمود.