یکصـد و چهل و پنجمین اهدای خون، درطـی مدت زمان سی و هشت سال

توسط جناب آقای دکتـر محمود زندیار عضو محتـرم هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس و رکـورد دار اهـدای خون در استان هرمزگان مورخ سوم اسفند ماه سازمان انتقال خون شهرستان بندرعباس از کرونا، مهربانی فقط خواهد ماند. بانک خون استان هم‌اکنون نیازمند همه گروه‌های خونی میباشد شایان ذکر است دکتر محمود زندیار، از فرمانده […]

توسط جناب آقای دکتـر محمود زندیار عضو محتـرم هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس و رکـورد دار اهـدای خون در استان هرمزگان
مورخ سوم اسفند ماه سازمان انتقال خون شهرستان بندرعباس

از کرونا، مهربانی فقط خواهد ماند.
بانک خون استان هم‌اکنون نیازمند همه گروه‌های خونی میباشد

شایان ذکر است دکتر محمود زندیار، از فرمانده هان دوران هشت سال دفاع مقدس، یکی از مدیران موفق استان و فعال فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بوده و صاحب عنوان «رنشی شی هان» استاد بزرگی در رشته ورزش های رزمی کاراته نیز هستند

1210600100 talab org