یک قطعه لاک پشت سبز پس از تیمار در زیستگاه خود در استان هرمزگان رها سازی شد

یک قطعه لاکپشت سبز دریایی که بر اثر برخورد پروانه موتور قایق در شهرستان سیریک دچار آسیب دیدگی و شکستگی لاک شده بود پس از تیمار و بهبود در تالاب و محیط زیست خود رها سازی گردید به گزار ش پایگاه خبری صدای گامبرون در ایران ۱۰ گونه لاک‌پشت از شش خانواده وجود دارند که […]

یک قطعه لاکپشت سبز دریایی که بر اثر برخورد پروانه موتور قایق در شهرستان سیریک دچار آسیب دیدگی و شکستگی لاک شده بود پس از تیمار و بهبود در تالاب و محیط زیست خود رها سازی گردید

به گزار ش پایگاه خبری صدای گامبرون

۳ 1۲ 2۱ 1

در ایران ۱۰ گونه لاک‌پشت از شش خانواده وجود دارند که پنج گونه آن دریایی و شامل لاک‌پشت‌های سرخ، سبز، زیتونی، منقار عقابی و پشت چرمی می‌شود. لاک‌پشت‌های سرخ، پشت چرمی و زیتونی در ایران نادر هستند و رکوردهای بسیار پراکنده و معدودی از آنها در کشور داریم. بیشترین فراوانی در میان لاک‌پشت‌های دریایی از آن لاک‌پشت منقار عقابی و سبز است. لاک پشت منقار عقابی به شکل جمعیت‌های لانه‌ساز و تولید مثل کننده حضور داشته که عمدتا در خلیج فارس و جزایر وجود دارند. لاک‌پشت سبز را نیز به شکل جمعیت‌های تغذیه کننده در خلیج فارس و دریای عمان داریم که در طول سال در همه نقاط خلیج فارس و دریای عمان از خوزستان تا گواتر مشاهده می‌شوند.

لاک پشت سبز دریایی (Chelonia mydas) از گونه های لاکپشت های دریایی است که به دلیل قرار داشتن در فهرست گونه های در حال انقراض، تحت حفاظت اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و کنوانسیون بین المللی گونه های در معرض خطر قرار دارد. این لاکپشت بالغ عموما از علف دریایی تغذیه می‌کند و به گونه ‌ای با هرس کردن کف دریا از رشد بی رویه جلبک ‌ها جلوگیری می‌کند. این گونه از لاکپشت ‌ها برای زیست ‌بوم مفید هستند و به عنوان موجودات پاک‌کننده زیست ‌بوم دریا به ‌شمار می‌روند و آلودگی ‌های سواحل را از بین می ‌برند.

از دیگر عوامل مهم کاهش شدید جمعیت لاک پشت سبز که دلیل اصلی شتاب در روند نزولی جمعیت حیات وحش در سراسر کره زمین نیز به شمار می رود تخریب و تصرف زیستگاه ها توسط انسان است. هر سال تعداد زیادی از لاک پشت های دریایی از گروه های سنی مختلف نیز در اثر گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری و به دنبال آن خفه شدن و نیز برخورد با پروانه موتور قایق ها کشته می شوند.

اصلاح روش های صید و عدم قایق رانی در اطراف سواحل ماسه ای مستعد تخم ریزی لاک پشت پوزه عقابی می تواند مانع کاهش بیشتر جمعیت آن ها  شده و نهایتا سبب تثبیت جمعیتی شود.

اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان تلاش کرده است با آموزش صیادان و مردم محلی، همکاری و همیاری صیادان و مردم را در حفاظت از این گونه ارزشمند و دیگر آفریده های زیبای خداوندی، جلب نماید.

در ادامه این گزارش آمده است :

یک قطعه لاک پشت سبز دریایی که بر اثر برخورد پروانه موتور قایق در شهرستان سیریک  که دچار آسیب دیدگی و شکستگی لاک شده بود،  پس از تیمار و بهبود در تالاب و محیط زیست خود رها سازی گردید.