یک نفر متخلف شکاروصید در شهرستان رودان دستگیرشد

این ماموریت با تلاش یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان با موفقیت انجام شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، ناظر دهقانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد.  وی افزود : ازاین متخلف لاشه ی شکارشده یک راس کل وحشی ، یک […]

این ماموریت با تلاش یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان با موفقیت انجام شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، ناظر دهقانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. 

وی افزود : ازاین متخلف لاشه ی شکارشده یک راس کل وحشی ، یک قبضه سلاح شکاری  (ساچمه زنی )و دوربین بدست آمد . این پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد.