یک نفر متخلف شکارو صید در بندرخمیر دستگیرشد

این ماموریت با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان بندرخمیر با موفقیت انجام شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ؛ کاظم شربفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر ازدستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد. دراین راستا لاشه دوراس کل وحشی و ۸۰ ثطعه نیهو کشف وضبط شد . این پرونده در حال […]

این ماموریت با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان بندرخمیر با موفقیت انجام شد
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ؛ کاظم شربفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر ازدستگیری یک نفرمتخلف شکاروصید در آن شهرستان خبرداد.


دراین راستا لاشه دوراس کل وحشی و ۸۰ ثطعه نیهو کشف وضبط شد . این پرونده در حال گذراندن مراحل قانونی می باشد