یک هرمزگانی نفر اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی پلیس های کشور شد

جناب سروان آقای اکبرمحبی کشتگیرتوانمند و با ارزش فرنگی استان هرمزگان به مربیگری رحمان قراگزلو امروز توانست رتبه اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی پلیس های کشور  در وزن ۸۲ کیلوگزم را کسب کند، این مسابقه انتخابی، جهت شرکت در مسابقات پلیس های جهان و نظامیان جهان بود که آقای اکبر محبی توانست این سهمیه را […]

جناب سروان آقای اکبرمحبی کشتگیرتوانمند و با ارزش فرنگی استان هرمزگان به مربیگری رحمان قراگزلو

امروز توانست رتبه اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی پلیس های کشور  در وزن ۸۲ کیلوگزم را کسب کند، این مسابقه انتخابی، جهت شرکت در مسابقات پلیس های جهان و نظامیان جهان بود که آقای اکبر محبی توانست این سهمیه را کسب کند ،شایان به ذکر است این کشتیگیر توانمند در مسابقات قهرمانی ارتش های جهان روسیه ۲۰۱۸ مقام پنجم انفرادی و دوم تیمی را کسب نموده بود

این افتخار کسب شده را به جناب آقای اکبر محبی و به خانواده  کشتی استان هرمزگان تبریک می گوییم

خبر:علی قراگزلو