🇮🇷🇮🇷با حکم استاندار هرمزگان:

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی سپیده جوادی را به عنوان سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم استاندار هرمزگان خطاب به سپیده جوادی آمده است؛ با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی پست ردیف ۱۰۵-۲۹ منصوب می گردید.

انتظار می‌گردد با بذل توجه به منشور اخلاقی دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر دستگاه‌های کشوری و لشکری و با بهره گیری از نیروهای مجرب و توانا در انجام وظایف محوله عمل نمائید.

همچنین اینکه به عنوان بخشی از بدنه دولت سیزدهم مشغول به خدمت هستید امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان خود را خدمتگزار صادق برای مردم شریف هرمزگان دانسته و در راستای تحقق معنویات مقام معظم رهبری و سربلندی جمهوری اسلامی ایران کوشا باشید.

شایان ذکر است سرپرست جدید اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان سابقه معاونت آسیب ها و مسائل اجتماعی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی را در کارنامه خود دارد.