🇮🇷🇮🇷 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در ستاد ساماندهی امور جوانان استان:

احسان کامرانی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، عنوان کرد: جوانان در هر کشور موتور محرک توسعه آن هستند. وی افزود: نیروی جوان جامعه است که با جسارت، خلاقیت، ابتکار و نوآوری زمینه ساز رشد و توسعه جامعه می شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان […]

احسان کامرانی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، عنوان کرد: جوانان در هر کشور موتور محرک توسعه آن هستند. وی افزود: نیروی جوان جامعه است که با جسارت، خلاقیت، ابتکار و نوآوری زمینه ساز رشد و توسعه جامعه می شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: در دوران درخشان هشت سال دفاع مقدس جوانان به بهترین نحو ممکن توانمندی های خود را در حراست از کیان کشور به نمایش گذاشتند. کامرانی با اشاره به اهمیت توجه به مسائل و مشکلات جوانان، تصریح کرد: در حال حاضر مسکن، اشتغال و ازدواج مهمترین دغدغه خانواده های دارای فرزند جوان در کشور از جمله هرمزگان است. وی در همین خصوص گفت: کلیه دستگاه های اجرایی و بانکها به ماموریت های خود در حوزه جوانان جامعه عمل بپوشانند تا شاهد رشد و پویایی هرچه بیشتر سرمایه های کشور باشیم. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان تامین مسکن جوانان هرمزگانی را از محل طرح نهضت مسکن ملی با جدیدیت پیگیری و دنبال نماید. وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی متولی در حوزه جوانان ارائه آمار دقیق در حوزه جوانان را با حساسیت دنبال کنند تا برنامه ریزان در این حوزه به اهداف خود دست یابند. کامرانی، خاطرنشان کرد: توجه به مسائل روان شناختی مرتبط با نوجوانان و جوانان برای جلوگیری از گسترش هرگونه آسیب در بین این قشر از اهمیت بسزایی برخوردار است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های رشد و پیشرفت در کشور بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی آسیب های جدی به دنبال دارد که ضروری است پیشگیری گردد. وی گفت:خانواده ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، رسانه ها به ویژه صداوسیما نقش مهمی در جامعه پذیری سالم نسل جوان جامعه و جلوگیری از کشیده شدن آنها به انواع آسیب ها دارند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: کلیه پژوهش های که در حوزه جوانان صورت می پذیرد ضروری است کاربردی باشد و در حد پژوهش باقی نماند و آثار آن در متن جامعه ملموس باشد.