🎥 ۱۰۵هزار میلیارد تومان برای اتمام نیمه‌تمام‌ها در هرمزگان/ دور نخست سفرهای استانی، به برطرف کردن ضرورت‌های استان اختصاص دارد

🔻رئیس‌جمهور در فرودگاه بندرعباس: استان هرمزگان ظرفیت‌‌های بسیاری در زمینه اقتصاد دریا،‌ گردشگری و صنعتی دارد 🔹دور نخست سفرهای استانی به برطرف کردن ضرورت‌های استان اختصاص داشت و امروز با تلاش همه،‌گام‌های خوبی برداشته شده است 🔹صدها پروژه نیمه‌تمام امروز عملیاتی شده و ۱۰۵هزار میلیارد تومان جذب سرمایه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها شده […]

🔻رئیس‌جمهور در فرودگاه بندرعباس: استان هرمزگان ظرفیت‌‌های بسیاری در زمینه اقتصاد دریا،‌ گردشگری و صنعتی دارد

🔹دور نخست سفرهای استانی به برطرف کردن ضرورت‌های استان اختصاص داشت و امروز با تلاش همه،‌گام‌های خوبی برداشته شده است

🔹صدها پروژه نیمه‌تمام امروز عملیاتی شده و ۱۰۵هزار میلیارد تومان جذب سرمایه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها شده است