۱۲۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت به خانواده‌های واجد استان هرمزگان شرایط اهدا شد

عملیات اجرایی پروژه ۱۶۰ واحدی فرهنگیان حاجی‌آباد آغاز شد/ مهندس دوستی: ‌امادگی واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط در قالب طرح جوانی جمعیت در سراسر استان وجود دارد

عملیات اجرایی پروژه ۱۶۰ واحدی فرهنگیان حاجی‌آباد آغاز شد/ مهندس دوستی: ‌امادگی واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط در قالب طرح جوانی جمعیت در سراسر استان وجود دارد