معاون توسعه مدیریت سازمان محیط زیست:

۱۸۰ میلیارد تومان از بودجه ۲۸۸ میلیاردی به سازمان پرداخت شد/ درخواست تخصیص ۱۱۰ درصدی برای بودجه سازمان محیط زیست

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بودجه ۲۸۸ میلیاردی که سال قبل برای پرداخت فوق العاده ویژه و مزایای کارکنان سازمان بود بعد از کسر کسورات به ۲۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت و تنها ۱۸۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست یکی از ارگانهایی است که به لحاظ قوانین بالا دست از جایگاه رفیعی برخوردار است و اصل ۵۰ و ۴۵ قانون اساسی نیز موئد این مساله است.
وی افزود: قوانینی چون صیدو شکار، حفاظت و بهسازی از محیط زیست، هوای پاک و حفاظت از خاک از جمله قوانین مترقی در این حوزه است که عمدتا بعد از انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وظایف این سازمان را بیش از پیش سنگین تر کرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه وظایف حساس و سنگینی بر عهده همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست همزمان ماهیت حاکمیتی، نظارتی و بین المللی دارد و این وظایف سنگین و اجرای قوانین در این خصوص نیازمند توجه ویژه به رفاه حال همکاران در تمامی ابعاد است.
انجم شعاع تاکید کرد: اقدامات بسیاری در این خصوص انجام گرفته است و سال گذشته ما مصوبه شورای حقوق و دستمزد را برای بهبود شرایط خدمات به کارکنان سازمان دریافت کردیم و از ابتدای مهر ماه سال گذشته فوق العاده ویژه را در سقف ۵۰ درصد برای همکاران ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که لازم بود به صورت ویژه پیگیری شود، فوق العاده خاص همکاران بود که در این زمینه نیز با توجه به ظرفیت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری توانستیم با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری های فراوان، سال گذشته در پیشنهاد لایحه بودجه نیز این امر یعنی فوق العاده خاص در حقوق همکاران لحاظ شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: امسال نیز بعد از پیگیری های مستمر این امر در لایجه بودجه و با امتیاز ۴ هزار برای سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از دستگاه ها، به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسید.
انجم شعاع تصویب این امر در مجلس را منجر به افزایش قابل توجه تا سقف ۲۱ میلیون ریال در حقوق کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: این امر هیچ بار مالی بر دوش دولت نخواهد داشت زیرا از محل بودجه مصوب و صرفه جویی در سازمان است و نکته قابل توجه اینکه کسورات بازنشستگی نیز برای این رقم تعلق خواهد گرفت که در موعد بازنشستگی باعث بهبود شرایط پرداختی به همکاران خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بودجه ۲۸۸ میلیارد تومانی سال گذشته سازمان توضیح داد: این بودجه برای فوق العاده ویژه و مزایای کارکنان سازمان بود که در این زمینه متاسفانه یک عقب ماندگی تاریخی داشتیم و مزایای همکاران نیز نسبت به سایر دستگاه ها بسیار پایین بود به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در نظر گرفت تا این امر را اصلاح کند و بعد از تصویب آن را به سازمان برنامه و بودجه فرستاد.
انجم شعاع تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه به لحاظ اینکه این مصوبه قانونی بود بعد از کسر بخشی از بودجه مصوب تنها ۲۲۰ میلیارد تومان از این رقم ابلاغ کرد و با توجه به اینکه از ابتدا اعتقاد سازمان برنامه و بودجه این بود که این رقم چون در لایحه بودجه نبود، پس لازم به پرداخت آن نیست.
وی ادامه داد: با پیگیری ها و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بالاخره توانستیم ۱۸۰ میلیارد تومان از این مبلغ را دریافت کنیم و در پرداخت و اعمال فوق العاده ویژه و رفاهی برای همکاران بتوانیم زحمات آنها را جبران کنیم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: ابلاغ ۱۸۰ میلیارد تومان باعث شد تا رفاهی همکاران به صورت ماهانه و ثابت پرداخت شود و فوق العاده شغل همکاران لحاظ شود و این برای اولین بار برای همکاران سازمان انجام گرفت.
انجم شعاع تاکید کرد: جیره غذایی محیط بانان در سال گذشته به صورت کامل پرداخت شده است و در سال جاری اما به دلیل اینکه جیره از محل پروژه های عمرانی پرداخت می شده است و عمده استان ها در بودجه عمرانی از وضعیت تخصیص مناسبی برخوردار نیستند، خودما این بحث را مطرح کردیم که جیره محیط بانان پرداخت نشده است و سعی کردیم از سازمان برنامه بخواهیم که بودجه ما را به صورت ۱۱۰ درصدی پرداخت کنند تا بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از تعهدات مالی سازمان نسبت به همکاران و همچنین عضویت در نهادهای بین المللی و برخی دیگر از تعهدات مالی ما همچنان پرداخت نشده است، اضافه کرد: در صورت همکاری سازمان برنامه و بودجه سعی خواهیم کرد جیره محیط بانان را قبل از پایان سال حتما پرداخت کنیم تا مشکلات محیط بانان زحمتکش که در خط مقدم دفاع از طبیعت کشور قرار دارند، حداقل در این حوزه رفع شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ما در انتهای سال قرار داریم و بودجه هزینه سازمان حفاظت محیط زیست همچنان در حد ۷۳درصد تخصیص یافته است که اگر به صورت کامل پرداخت می شد در تامین جیره محیط بانان و هزینه بنزین و تعمیر خودرو مشکلی نداشتیم.