۱۹۹ نفرساعت دانش آموز در طرح یک ساعت با محیط بان طی دو روز در دبستان پسرانه مهرمعلم آموزش دیدند

طی دو روز در ۱۱و ۱۲ اردیبهشت ماه دانش آموزان بندرعباسی با مباحث مختلف زیست محیطی آشنا شدند به گزارش صدای گامبرون : بنا به گفته ی رئیس اداره آموزش وپژوهش محیط زیست هرمزگان با حضور ۱۹۹ نفرو هفت تن از معلمین دیستان پسرانه مهر معلم  بندرعباس طرح یک ساعت با محیط بان برگزار شد […]

طی دو روز در ۱۱و ۱۲ اردیبهشت ماه دانش آموزان بندرعباسی با مباحث مختلف زیست محیطی آشنا شدند

به گزارش صدای گامبرون : بنا به گفته ی رئیس اداره آموزش وپژوهش محیط زیست هرمزگان با حضور ۱۹۹ نفرو هفت تن از معلمین دیستان پسرانه مهر معلم  بندرعباس طرح یک ساعت با محیط بان برگزار شد .
در این طرح آموزشی ، ابتدا دانش آموزان با  شغل محیط بانی  و نحوه استخدام محیط بان ها در سازمان حفاظت محیط زیست ، آموزش های بدو خدمت محیط بان ها ، وسایل و تجهیزات انفرادی مورد استفاده در ماموریت های اداری و تجهیزات مورد استفاده در اطفاء حریق و … پرداخت و فیلم آموزشی در خصوص وظایف محیط بان ها در ماموریت های اداری و اطفاء حریق در مناطق تحت مدیریت برای دانش آموزان نمایش داده شد.
در ادامه محیط بان کریمی مدرس طرح مذکور مطالبی در خصوص تاثیراتی که مضرات استفاده از پلاستیک ها و آلودگی پلاستیک در خاک و دریا و زندگی ما و طبیعت اطرافمان  بوجود می آورد برای دانش آموزان توضیح داده شد و فیلم کوتاهی در مورد نحوه تولید پلاستیک ها و آلودگی های تولید شده توسط زباله های پلاستیکی و تاثیرات آنها در چرخه مواد غذایی … برای دانش آموزان نمایش داده شد.