معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست:

۳۰ منطقه در سال ۱۴۰۲ ارتقاء و اصلاح شدند

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۳۰ منطقه از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۲ ارتقاء، اصلاح و بازنگری شدند.

حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در تشریخ اقدامات انجام یافته در طول سال گذشته در این معاونت اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ پنج تفاهم نامه در راستای مشارکت مردم و جوامع محلی در حفاظت از تنوع زیستی امضاء شده و بدین ترتیب بالغ بر ۱۴ نفر همیار بخش خصوصی به نیروهای حفاظتی زیستگاههای یوزپلنگ اضافه شدند.

وی افزود: برگزاری اولین نشست ملی پیرامون راهکارهای پیشگیری و مقابله با قاچاق حیات وحش و تشکیل کمیته داخلی و بین دستگاهی مبارزه با قاچاق حیات وحش برای هم افزایی بین دستگاه‌ها از جمله اقدامات مهم در حوزه کاهش تهدیدهای تنوع زیستی بود.

اکبری با اشاره به اهمیت احیاء جمعیت های آسیب دیده حیات وحش، افزود: آهوی ایرانی بعد از چندین دهه به دشت مغان در استان اردبیل معرفی مجدد شد و جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر با انتقال بالغ بر ۱۴ رأس گور خر از پارک ملی خبر کرمان و منطقه توران از نظر ژنتیکی تقویت شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در راستای احیاء جمعیت گوزن زرد ۲۲ رأس گوزن زرد ایرانی از سایت های تکثیر دشت ناز ساری و سایت ایلام به سایت های جدید در اردبیل و خوزستان و همچنین پارک ملی دز و تعدادی نیز به جنگل میان کتل در استان فارس منتقل شدند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رتبه بندی ۲۵ باغ وحش کشور برای اولین بار و تعیین منزلت بالغ بر ۲۵۰ منطقه تحت مدیریت پس از صدها ساعت کار کارشناسی از دیگر اقدامات معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی در سال ۱۴۰۲ بود.

اکبری افزود: تعداد ۳۰ منطقه با تصویب شورای عالی محیط زیست اصلاح، بازنگری و یا ارتقاء سطح حفاظتی یافتند همچنین ۹ واحد قرنطینه و مرکز درمان یا نگهداری موقت حیات وحش در ۹ استان ایجاد شد و بالغ بر ۲۹۰ رأس یا قلاده جانور وحشی پس از درمان و بازپروری در مرکز پردیسان، به طبیعت بازگردانده شدند.

وی اظهار داشت: از گونه های یوزپلنگ و خرس قهوه ای سلول های زنده کشت داده شده و در بانک ژن مرکز ملی ذخائر ژنتیکی ذخیره سازی شد و بیش از ۱۱ هزار نمونه موزه ای ( سنگ و کانی، فسیل ، نمونه های جانوری و گیاهی و…) در موزه ملی تاریخ طبیعی مطالعه، شناسایی و ساماندهی شدند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برای اولین بار، بالغ بر ۴۰۰ پرونده خسارت حیات وحش به مزارع و دام های اهلی تکمیل و پرداخت خسارت از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام پذیرفتو ۱۵ مرکز تکثیر و پرورش، پارک وحش و کارگاه تاکسیدرمی در سال ۱۴۰۲ مجوز تأسیس گرفتند و زمینه اشتغال در این زمینه فراهم شد.

اکبری به راه اندازی سامانه پایش تصویری در ۱۰ استان اشاره کرد و بیان داشت: با افزایش تجهیزات انفرادی اطفاء حریق و با جلب مشارکت جوامع محلی ، میزان آتش سوزی عرصه های طبیعی در مناطق چهارگانه نسبت به میانگین ۱۰ ساله نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت.