د. مهر ۱۱ام, ۱۴۰۱

هنری استان

اسمعیل جهانگیری ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همیاری همه بخش های سینمایی استان به ویژه انجمن سینمای جوان...