چ. مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰

بشاگرد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، استاندار هرمزگان و فرمانده کل سپاه، ابتدا با حضور در دهستان گابریک شهرستان...