چ. مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰

بندرخمیر

1 دقیقه خوانده شده

نگاهي به دلایل کمبود سیمان در بازار استان هرمزگان    امیر سجده ای -معاون بازرگانی و توسعه بازار شرکت سیمان...