چ. مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰

حاجی آباد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تشریح آخرین آمار و...