چ. مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰

پارسیان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون با پیگیری هایی که از سوی دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان صورت گرفت، حکم...