چ. مرداد ۱۳ام, ۱۴۰۰

صنایع

در راستای حفاظت از زیست‌کره گنو؛ انعقاد توافق‌نامه همکاری بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی محیط‌زیست مدیرعامل...