آن شرح بی نهایت

تهیه شده در حوزه هنری هرمزگان کاری از : داودمرزی زاده این فیلم به معرفی بخشی از اماکن و وقایع انقلاب اسلامی در طول مبارزات مردم استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس علیه رژیم طاغوت می پردازد. که توسط جمعی از یاران انقلاب باز گو شده است. ,جهت مشاهده مستند آن شرح بی نهایت درپایگاه خبری […]

تهیه شده در حوزه هنری هرمزگان

کاری از : داودمرزی زاده

این فیلم به معرفی بخشی از اماکن و وقایع انقلاب اسلامی در طول مبارزات مردم استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس علیه رژیم طاغوت می پردازد. که توسط جمعی از یاران انقلاب باز گو شده است.

86801

,جهت مشاهده مستند آن شرح بی نهایت درپایگاه خبری صدای گامبرون اینجا کلیک کنید.