افتتاح طرح هادی آسفالت مشارکتی روستاهای رضوان و سرزه فین به مناسبت سومین روز از هفته دولت

افتتاح طرح هادی آسفالت مشارکتی روستاهای رضوان و سرزه فین به مناسبت سومین روز از هفته دولت  همزمان با سومین روز از هفته دولت طرح هادی مشارکتی روستاهای رضوان و سرزه فین با حضور آقایان مرودی فرماندار یندرعباس ، صادقی بخشدار فین ، ماندگاری مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندرعباس و سایر مدیران دستگاه […]

افتتاح طرح هادی آسفالت مشارکتی روستاهای رضوان و سرزه فین به مناسبت سومین روز از هفته دولت

 همزمان با سومین روز از هفته دولت طرح هادی مشارکتی روستاهای رضوان و سرزه فین با حضور آقایان مرودی فرماندار یندرعباس ، صادقی بخشدار فین ، ماندگاری مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندرعباس و سایر مدیران دستگاه هایی اجرایی افتتاح و به بهره برداری رسید.