افزایش تصادفها در بندرعباس و نگرانی اعضا شورای شهر / لزوم نصب دوربین در سر چهارراه ها

هفدهمین جلسه شوراس اسالمی شهر بندرعباس با موضوع افزایش تصادفها در شهر بندرعباس برگزار شد و در این جلسه لزوم نصب دوربین های هوشمند در خیابانها و سر چهارراه ها مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد تا با فروش فروش برخی از املاک شهرداری بودجه این کار هرچه سریعتر فراهم گردد برای دیدن فیلم […]

هفدهمین جلسه شوراس اسالمی شهر بندرعباس با موضوع افزایش تصادفها در شهر بندرعباس برگزار شد و در این جلسه لزوم نصب دوربین های هوشمند در خیابانها و سر چهارراه ها مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد تا با فروش فروش برخی از املاک شهرداری بودجه این کار هرچه سریعتر فراهم گردد

برای دیدن فیلم جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس

اینجــــا  کلیـــــک کنید

 

بابک پارسا ////