انتصاب مدیر تعاون اداره کل تعاون و کار هرمزگان بعنوان سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون و کار

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ،  در حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ” موسی نجفی” مدیر تعاون اداره کل تعاون و کار هرمزگان بعنوان سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی این وزارتخانه منصوب شد. در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه ارزنده جنابعالی، بنا به […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، 

در حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ” موسی نجفی” مدیر تعاون اداره کل تعاون و کار هرمزگان بعنوان سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی این وزارتخانه منصوب شد.
در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه ارزنده جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون امور تعاون، به سمت سرپرست دفتر تعاونی های توزیعی منصوب می شوید.
در ادامه این حکم آمده است: امید است با بهره مندی بهینه از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت تحقق ماموریتها و برنامه های مربوطه خصوصا استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی در چارچوب نظام جامع تدبیر وزارتخانه اقدامات لازم را بعمل آورید.

“بابک پارسا”