بیش از یکهزار و ۸۰۰ طرح در هرمزگان تسهیلات اشتغال روستایی دریافت کردند

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به یکهزار و ۸۲۲ طرح در قالب طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان پرداخت شده است. “هادی ابراهیمی” افزود: تاکنون بیش از ۴۰۸ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به یکهزار و ۸۲۲ طرح در قالب طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان پرداخت شده است.
“هادی ابراهیمی” افزود: تاکنون بیش از ۴۰۸ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به هرمزگان اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات چهار تا ۶ درصد و با هدف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی پرداخت می شود اظهارداشت: نظارت دقیقی بر اجرای این طرحها صورت می گیرد.
قانون اشتغال پایدار روستایی یا به صورت دقیق‌تر آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از طرح‌های دولت با هدف ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری از ابتدای سال ۹۶ به اجرا درآمد.
بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات به بخش اشتغالزایی روستایی و عشایری هستند.