تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اجرای قانون هوای پاک شده اند

رئیس سازمان محیط زیست، گفت: درحال حاضر با تشکیل کمیته‌های در سطح سازمان محیط زیست و دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط اقدامات لازم در خصوص اجرای قانون هوای پاک را آغاز کرده‌ایم و این موضوع یکی از وظایف اصلی این سازمان است. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در جمع خبرنگاران در تشریح نشست روز( یکشنبه ۱۸ […]

رئیس سازمان محیط زیست، گفت: درحال حاضر با تشکیل کمیته‌های در سطح سازمان محیط زیست و دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط اقدامات لازم در خصوص اجرای قانون هوای پاک را آغاز کرده‌ایم و این موضوع یکی از وظایف اصلی این سازمان است.

علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در جمع خبرنگاران در تشریح نشست روز( یکشنبه ۱۸ مهرماه) خود با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: خوشبختانه امروز اولین حضور اینجانب در کمیسیون کشاورزی بود و با توجه به مسائلی که مطرح شد احساس کردم پشتوانه قوی از جانب مجلس شورای اسلامی در بعد محیط زیست داریم و امیدواریم مجلس و دولت انقلابی با قرارگیری در کنار یکدیگر شاخص‌های محیط زیستی کشور را ارتقاء دهند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه فراکسیون محیط زیست مجلس ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به مباحث محیط زیستی کشور است، ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون کشاورزی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را ارائه کردم. با توجه به شعار دولت مردمی و انقلابی در بازه زمانی سه ماهه، برنامه جامع و تحولی سازمان محیط زیست در دستور کار قرار می‌گیرد.
سلاجقه در خصوص عدم اجرای قانونی هوای پاک طی سال‌های اخیر توسط دستگاه‌های اجرایی، گفت: از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم تا تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرای قانون هوای پاک را اجرا کنند؛ درحال حاضر با تشکیل کمیته‌هایی در سطح سازمان محیط زیست و دستگاه‌های اجرائی، اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و این موضوع یکی از وظایف اصلی این سازمان است.