جمع آوری و معدوم سازی قلیان های نوار ساحلی شهر بندرعباس

جمع آوری  چند ماهه و معدوم سازی قلیان های نوار ساحلی شهر بندرعباس با همکاری شهرداری بندرعباس ، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی ، شایان ذکر است در دوران کرونا ارائه قلیان ممنوع بوده و به کررات به ارائه دهندگان نیز هشدار و تذکر داده شده بود   برای دیدن  این  ویدئو    اینجــــــا  […]

جمع آوری  چند ماهه و معدوم سازی قلیان های نوار ساحلی شهر بندرعباس با همکاری شهرداری بندرعباس ، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی ، شایان ذکر است در دوران کرونا ارائه قلیان ممنوع بوده و به کررات به ارائه دهندگان نیز هشدار و تذکر داده شده بود

 

برای دیدن  این  ویدئو 

  اینجــــــا   کلیـــــــــک کنیــــــد

 

 

بابک پارسا ///