درخواست دختربچه هرمزگانی از رئیس قوه قضائیه محقق شد ؛ پدر مونا به آغوش خانواده برگشت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت : در پی درخواست دختربچه بندرعباسی از آیت الله رئیسی و دستور ایشان ، پدر این کودک ضمن انتقال از زندان میناب ، از تخفیفات قانونی برخوردار و زمینه حضورش در کنار فرزند و خانواده اش فراهم شد. علی صالحی رئیس کل […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت : در پی درخواست دختربچه بندرعباسی از آیت الله رئیسی و دستور ایشان ، پدر این کودک ضمن انتقال از زندان میناب ، از تخفیفات قانونی برخوردار و زمینه حضورش در کنار فرزند و خانواده اش فراهم شد.

علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت : در پی برگزاری دیدار مردمی ریاست قوه قضائیه در استان هرمزگان و درخواست کودک بندرعباسی از آیت الله رئیسی و دستور ایشان ، پدر این دختربچه از تخفیفات قانونی برخوردار و زمینه حضور وی در کنار فرزند و خانواده اش فراهم شد.

شایان ذکر است، در پی برگزاری دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه در بندرعباس مونا دختربچه بندرعباسی با اعلام این که پدرش به دلیل زندانی بودن در شهر میناب از او دور است، ضمن ابراز دلتنگی از آیت اللّه رئیسی خواسته بود که زمینه حضور پدرش در کنار او و خانواده اش را فراهم سازد که با دستور رئیس قوه قضائیه این موضوع محقق شد و پدر این کودک به آغوش گرم خانواده بازگشت.

“بابک پارسا”