رهاسازی کل وحشی در زیستگاه خود درشهرستان بندرلنگه

قلندری رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از رهاسازی یک راس کل وحشی یک ساله در زیستگاه خود درشهرستان بندرلنگه خبرداد. وی افزود : این حیوان که درطبیعت با ضعف شدید روبرو بود پس از انتقال به دامپزشکی شهرستان واقدامات اولیه درمانی و گذراندن مراحل درمان در زیستگاه خود رهاسازی شد . […]

قلندری رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از رهاسازی یک راس کل وحشی یک ساله در زیستگاه خود درشهرستان بندرلنگه خبرداد.
وی افزود :
این حیوان که درطبیعت با ضعف شدید روبرو بود پس از انتقال به دامپزشکی شهرستان واقدامات اولیه درمانی و گذراندن مراحل درمان در زیستگاه خود رهاسازی شد .
در این گزارش قلندری از کلیه طبیعت دوستان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی ( اخریب ، زنده گیری ، شکار و…..)  ویا  مواردی  اینچنین در گزارش ،  به ساماته ۱۵۴۰ ویا نزیدکترین اداره محیط زیست و یا پاسگاه محیط بانی اطلاع رسانی گردد.