رهاسازی یک بهله دلیجه در شهرستان ابوموسی

توسط همیاران محیط زیست یک بهله دلیجه در زیستگاه خود رهاسازی شد به گزارش (صدای گامبرون ) ، قاسمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان ابوموسی از رهاسازی یک بهله دلیجه در زیستگاه خود خبرداد. وی افزود: یک بهله دلیجه توسط همیاران محیط زیست و با همکاری اداره محیط زیست شهرستان ابوموسی در زیستگاه خود رهاسازی […]

توسط همیاران محیط زیست یک بهله دلیجه در زیستگاه خود رهاسازی شد

به گزارش (صدای گامبرون ) ، قاسمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان ابوموسی از رهاسازی یک بهله دلیجه در زیستگاه خود خبرداد.
وی افزود: یک بهله دلیجه توسط همیاران محیط زیست و با همکاری اداره محیط زیست شهرستان ابوموسی در زیستگاه خود رهاسازی شد.
گفتنی است :
دلیجه نام علمی :(Falco tinnunculus ) :
پرنده شکاری کوچکی است از خانواده شاهین ها با بال های نوک تیز که معمولا در پرواز در جا بال می زند. پرنده نر سطح پشتی بلوطی مایل به نارنجی با لکه های سیاه وسینه و سطح شکمی نخودی با رگه های طولی سیاه دارد. تارک و پس سرش به رنگ خاکستری می باشند و نوار شاربی باریکش سیاه رنگ است. حلقه چشمی زرد رنگی دارد. شاهپرهای اولیه بال سیاه هستند و خالهای سفید ریزی بر روی آنها وجود دارد. دمگاه و دمش به رنگ خاکستری است و در هر دو جنس نر و ماده یک نوار عرضی پهن سیاه که به نوار عرضی باریک سفیدی ختم می شود در انتهای دم مشاهده مگردد. پرنده ماده بزرگتر بوده و تارک ،سطح پشتی و دمی به رنگ قهوه ای مایل به خرمایی با نقاط سیاه راهراه دارد. سطح شکمی پرنده ماده نخودی با رگه های طولی قهوه ای تیره است و زیر گلویش اندکی روشنتر می باشد. شاهپرهای اولیه بال قهوه ای مایل سیاه هستند و هر دو جنس پرنده نر و ماده پاهایی زرد با پنجه های سیاه دارند. پرنده نابالغ شبیه پرنده ماده است اما رگه های سطح شکمیش بیشتر است. پرواز دلیجه شامل بال زدن های سریع، درجا بال زدن و بالبازروی های اتفاقی است.