رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پیامی ۲۹ دی ماه روز جهانی هوای پاک را گرامی داشت

شعار امسال هوای پاک (هوای پاک ، تعهد مسئولان ، مشارکت مردم ) در این پیام آمده است: در طول یک سال روزهای نمادینی در نظر گرفته شده اند تا اذهان سیاستمداران ، برنامه ریزان و آحاد توده های مردم را به اهمیت آن موضوع واقف و با برنامه ریزی های مدون، تحقق اهداف موردنظر […]

شعار امسال هوای پاک (هوای پاک ، تعهد مسئولان ، مشارکت مردم )
در این پیام آمده است:

در طول یک سال روزهای نمادینی در نظر گرفته شده اند تا اذهان سیاستمداران ، برنامه ریزان و آحاد توده های مردم را به اهمیت آن موضوع واقف و با برنامه ریزی های مدون، تحقق اهداف موردنظر را امکان پذیر نمایند.
همه ساله ۲۹ دی ماه  در تمام جهان با عنوان روز جهانی هوای پاک نامگذاری شده است.
مطابق تعریف، آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند ماده در هوا به طوریکه برای حیات انسان ، گیاه و حیوانات مضر بوده و مسبب آسیب به جانداران، ابنیه و محیط زیست گردد.
برای یک کشاورز ، آلودگی هوا سبب صدمه به گیاهان و حیوانات می شود بدیهی است در بخش کشاورزی راهکارهای مختلفی برای پیشگیری از آلودگی هوا وجود دارد از جمله توسعه کشاورزی حفاطتی که خوشبختانه استان هرمزگان در این زمینه مقام برتر را داراست .
با اجرای این راهکار ، علاوه بر پیشگیری از انواع فرسایش آبی و بادی، تبدیل کاهش استفاده از سوخت های فسیلی ، میزان ورود عناصر و مواد آلاینده به اتمسفر می شود.
کاهش کربن و کنترل گرمایش جهانی نیز از فواید این نوع کشاورزی است که سازگار با محیط زیست می باشد.
مهار کانون های گرد و غبار با پروژه هایی شامل قرق و کنترل چرا ، درختکاری، مالچ پاشی و پخش سیلاب انجام شده که در بخش فوق بحرانی توانسته نتایج اثر بخش ایجاد نماید.
متاسفانه در سال های اخیر شاهد پدیده بیابان زایی بوده ایم این موضوع تلنگری است به ماو اینکه تمامی مردم جهان باید از منابع آب استفاده خردمندانه به عمل آورند و با این پدیده مقابله نمایند تا روند آن معکوس گردد.
هوای پاک حق تمامی انسان ها و جانداران است، مراقب این نعمت بزرگ خداوند باشیم.

علی باقرزاده همائی
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان