ماشا الله خنجی ، رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان بستک : برگزاری آزمون صنایع دستی در روستای مغدان شهرستان بستک

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ماشا الله خنجی  رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان بستک ،  از برگزاری آزمون صنایع دستی خبر داد . وی افزود در این آزمون ۲۰ نفر هنرمند در رشته های گلابتون دوزی قلاب بافی پولک دوزی خوس دوزی وغیره شرکت نمودند. رئیس اداره میراث فرهنگی هدف از برگزاری این […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

خن 2خن 1

ماشا الله خنجی  رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان بستک ،  از برگزاری آزمون صنایع دستی خبر داد . وی افزود در این آزمون ۲۰ نفر هنرمند در رشته های گلابتون دوزی قلاب بافی پولک دوزی خوس دوزی وغیره شرکت نمودند. رئیس اداره میراث فرهنگی هدف از برگزاری این آزمون ها را ترغیب هرچه بیشتر صنتعگران صنایع دستی وحفظ واحیای رشته های هنری مسنوخ شده عنوان کرد . وی خاطرنشان کرد از جمله مزایای این پروانه تولید انفرادی برای صنتعگران وهنرمندان صنایع دستی بیمه صنتعگری تسهیلات ارزان قیمت برای خود اشتغالی صدور مجوز مشا غل خانگی پرداخت وام مشا غل خانگی تاسیس کارگاه آموزشی وحضور درنمایشگا ههای صنایع دستی است . خنجی در پایان گفت به هنرمندان وصنتعگران صنایع پس از قبولی در آزمون کارت پروانه انفرادی صنتعگری اعطا خواهد شد.

بابک پارسا ///