مانور اطفای حریق در منطقه حفاظت شده گنو برگزار شد

مانور اطفای حریق در منطقه حفاظت شده گنو با حضور کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان ، فرمانده یگان منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، رئیس اداره .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرعباس ، مامورین  یگان منابع طبیعی استان  ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست ستادی ، رئیس منطقه حفاظت شده گنو […]

مانور اطفای حریق در منطقه حفاظت شده گنو با حضور کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان ، فرمانده یگان منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، رئیس اداره .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرعباس ، مامورین  یگان منابع طبیعی استان  ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست ستادی ، رئیس منطقه حفاظت شده گنو و مامورین یگان حفاظت محیط زیست آن منطقه برگزار شد .
در این مانور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ضمن تقدیر از حضور سرهنگ اسفندیاری  فرمانده یگان حفاظت منایع طبیعی و آبخیزداری استان و مامورین آن یگان به تشریح اهمیت حفاظت ازمحیط زیست و مناطق کوهستانی تحت مدیریت استان واهمیت برگزاری مانوری های مستمر اطفای حریق با توجه به شروع فصل تابستان وگرما پرداخت وی همچنین ضمن تاکید اعلام آمادگی نیروها از برگزاری مانور اطفای حریق در نیمه دوم سال جاری  خبرداد.
درادامه پالیک رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست  شهرستان بندرعباس به تشریح برنامه مانور اطفای حریق و ساماندهی نیروها وتقسیم مسئولیت در این مانور(مشخص نمودن فرمانده ، رابطین ، سرتیم ها )، تعیین وفاصله مکان فرضی اطفای حریق و توزیع تجهیزات ( آتش کوب ، دمندها ، مشک های آب  و….) پرداخت.
در این مانور سرهنگ اسفندیاری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تقدیر از برگزاری مانور اطفای حریق در منطقه حفاظت شده بر همکاری بیشتر در خصوص ]مادگی مامورین برای شرایط بحرانی وتامل  هرچه بیشترونزدیکترآنها در ماموریت های مشترک را مورد  تاکید قرار داد .
در پایان این مانور  فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان  ومامورین یگان ها به خاطره گویی دوران خدمت  در جهت تبادل تجربه پرداختند.

2021 101010100