نشست تخصصی دفتر پایش فراگیر با آزمایشگاهای معتمد سراسر کشور

نشست تخصصی دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست با آزمایشگاه های معتمد کشور با حضور حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان، طاهری مدیرکل دفتر پایش فراگیر، معاون و کارشناسان دفتر پایش با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های معتمد سراسر کشور به صورت حضوری و مجازی در سالن همایش های بین […]

نشست تخصصی دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست با آزمایشگاه های معتمد کشور با حضور حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان، طاهری مدیرکل دفتر پایش فراگیر، معاون و کارشناسان دفتر پایش با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های معتمد سراسر کشور به صورت حضوری و مجازی در سالن همایش های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر چالش‌های کشور در زمینه محیط زیست و نقش صنایع در انتشار آلاینده‌ها، مسئولیت آزمایشگاه‌های معتمد را در نظارت و گزارش وضعیت آلایندگی واحدهای آلاینده را بسیار مهم ارزیابی کرد.
در ادامه  طاهری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست کشور با تاکید بر نقش آزمایشگاه‌های معتمد کشور به عنوان بازوهای اجرایی سازمان محیط زیست در خصوص پایش آلاینده های زیست محیطی و اجرای قوانین جاری کشور خصوصاً قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سبز را حیاتی برشمرد.
وی افزود: با توجه به تغییراتی که در قانون و مصوبه‌های هیات وزیران در خصوص اجرای فرآیندهای خوداظهاری و پایش محیط زیست ایجاد شده است، انجام پایش‌ها توسط آزمایشگاه‌های معتمد بر اساس روند تعریف شده و در قالب سامانه جامع محیط زیست الزامی می‌باشد.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر همچنین به موضوع ارجاع کار به عنوان یکی از اولویت‌های مهم سازمان حفاظت محیط زیست در بحث خوداظهاری اشاره کرد و تصریح کرد: انجام فرآیند ارجاع کار به عنوان عاملی مهم در افزایش کیفیت پایش و همچنین ایجاد عدالت در توزیع پایش‌ها بین آزمایشگاه‌های معتمد می شود.
طاهری با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح آزمایشی ارجاع کار سیستمی واحدهای بی‌خطر ساز بیمارستانی در فصل تابستان سال جاری، اجرای قطعی این طرح را برای واحدهای بی‌خطرساز در فصل پاییز اعلام کرد.
وی با بیان اینکه لازمه انجام موفق طرح ارجاع کار سیستمی و ارجاع کار به آزمایشگاه‌های معتمد، وجود داده‌های کامل آزمایشگاه‌ها در سامانه جامع محیط زیست می‌باشد، از آزمایشگاه‌ها خواست تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام نمایند.
گفتنی است، در این نشست تغییرات ایجاد شده در ضوابط خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیوه نامه های آزمایشگاه های معتمد در آخرین ویرایش آن، توسط خانم سمایی معاون دفتر پایش فراگیر ارائه و نظرات و پیشنهادات آزمایشگاه‌های معتمد در این خصوص بیان شد.
نمایندگان آزمایشگاه‌های معتمد در انجمن آزمایشگاه‌های معتمد نیز نظرات و چالش‌های مرتبط با آزمایشگاه‌ها را در خصوص انجام فرآیندهای خوداظهاری با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کردند.
همچنین در انتهای این جلسه پرسش و پاسخ  بین نمایندگان آزمایشگاه معتمد و مدیران سازمان به صورت  تخصصی انجام شد.