کسب دو جایزه از جشنواره ملی فیلم دانشجویی دریا

۲ فیلم از هرمزگان موفق به دریافت رتبه های دوم و سوم از چهارمین جشنواره ملی فیلم دریا شدند.  به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون به دور از… به نویسندگی و کارگردانی رامین جعفری و قایق حلبی به نویسندگی و کارگردانی محمد ازلی پور از هرمزگان موفق به دریافت رتبه های دوم و سوم از […]

۲ فیلم از هرمزگان موفق به دریافت رتبه های دوم و سوم از چهارمین جشنواره ملی فیلم دریا شدند. 

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

به دور از… به نویسندگی و کارگردانی رامین جعفری و قایق حلبی به نویسندگی و کارگردانی محمد ازلی پور از هرمزگان موفق به دریافت رتبه های دوم و سوم از چهارمین جشنواره ی ملی فیلم دانشجویی دریا شدند.

به دور از…  روایتی از صیادان هرمزگانی است که به دلیل حضور کشتی های ماهیگیری بیگانه در ایران، سهمی از دریا نداشته و هر روز با تورهای خالی و بدون ماهی به ساحل باز می گردند.

همچنین فیلم داستانی قایق حلبی، قصه ی پسری را روایت می کند که با ساخت قایق حلبی خود به فاضلاب های شهری و آلودگی دریا، هشدارمان میدهد.

در این دوره از جشنواره، فیلم «برسد به درست او» به نویسندگی و کارگردانی مهدی یارمحمدی(فیلمساز شاخص و مستقل سینمای ایران) حائز رتبه ی نخست شد.